Header
Header

Nabízíme,

Vám následujícíc služby:

  • posouzení záměrů investorů ve vztahu k dotačním titulům
  • návrh vhodného dotačního titulu pro záměr investora
  • zajištění projektových dokumentací k vodohospodářským stavbám
  • žádosti o dotace pro vodohospodářské stavby
  • odborné posudky ve vztahu k dotacím
  • manažer projektů dotovaných staveb /kompletní administrace projektů/
  • technický dozor investora
  • veřejné zakázky a výběrová řízení
  • koordinátor BOZP na staveništi