Header
Header

Nabízíme,

Vám pomoc v následujících činnostech a úředních výkonech.

  • žádosti o dotace pro vodohospodářské stavby
  • odborné posudky ve vztahu k dotacím
  • manžer projektů dotovaných staveb /kompletní administrace projektů/
  • technický dozor investora
  • veřejné zakázky a výběrová řízení - dle zákona 137/2006 Sb., případně dle směrnic a pokynů poskytovatelů dotací
  • příprava projektů k podání žádosti o dotace
  • posouzení záměrů investorů ve vztahu k dotačním titulům
  • návrh vhodného dotačního titulu pro záměr investora